Formularz zgłaszania prac

W związku ze zmianą terminu Zjazdu Okulistów Polskich na 5-7 litopda 2020 r. informujemy, iż termin zgłaszania prac został wydłużony do 30. czerwca 2020 r.