Formularz zgłaszania prac

W związku ze zmianą terminu Zjazdu Okulistów Polskich na 6-7 listopada 2020 r. informujemy, iż termin zgłaszania prac został wydłużony do 30. czerwca 2020 r.  

Zakwalfikowane prace powinny zostać przesłane do Organizatora w formie prezentacji PowerPoint zapisanej w formie PDF. Organizator nie odpowiada za jakość przesyłanych prac. 

Ze względu na zmianę formuły tegorocznego wydarzenia, wszystkie zakwalfikowane prace zostaną zaprezentowane na stronie: http://zop2020.net4doctor.online.