Podczas tegorocznego wydarzenia odbędą się:
☑️sesja Europejskiego Towarzystwa Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS)
☑️sesja PIKO – sesja badań podstawowych i klinicznych (odpowiednik europejskiego EVER)
☑️sesje plenarne z udziałem wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych
☑️sesja plakatowa
☑️sesja młodego okulisty
☑️kursy edukacyjne
???? Tematy wiodące:
• Okulistyka Dziecięca i Strabologiczna
• Neurookulistyka i Elektrofizjologia Kliniczna
• Chirurgia Zaćmy i Chirurgia Refrakcyjna